Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis:

Część produktów sprzedawanych w naszym Sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje:

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy dostawcy natychmiast po jej otrzymaniu. Ewentualne uszkodzenia, braki, wady należy niezwłocznie zgłosić kurierowi przy odbiorze i spisać protokół szkody, który posiada kurier. Następnie z wypisanym protokołem prosimy skontaktować się z nami.

Potwierdzając odbiór przesyłki Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.

Wszelkie reklamacje należy dokonywać za pośrednictwem tych samych firm kurierskich, które dostarczały do Państwa paczki. Nie odbieramy żadnych paczek wysyłanych za pobraniem lub na nasz koszt. Każda paczka musi zawierać odpowiednio wypełniony formularz zwrotu lub pisemny dokładny opis zdarzenia, dane nabywcy, dane kontaktowe, paragon lub fakturę VAT oraz protokół szkody spisany przy odbiorze przesyłki.

Reklamacje przyjmuje Sklep, ponieważ Kupujący posiada dowód zakupu ze Sklepu. Towar następnie należy przesłać do magazynu nadawczego. Po rozpatrzeniu sprawy wysyłamy nowy produkt lub zwracamy pieniądze.

Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych, następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po odbiorze towaru. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych następuje w formie pisemnej po odbiorze towaru, nie później niż w ciągu 10 dni od odebrania towaru (pobierz formularz).
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sklep ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przewozu i przeładunku zareklamowanego towaru.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sklep może wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wadę w możliwie jak najszybszym terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni albo zwrócić Kupującemu równowartość wadliwego towaru.

Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre z nich są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, sprzedający zastosuje działania opisane w §5. Tylko do towarów noszących znamiona wadliwych.

Zwroty:

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Zasady dokonywania zwrotu produktu:

- Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
- Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie dotyczące zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy (pobierz formularz).
- W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
- Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą lub PayU zwrot środków zostanie wykonany na kartę lub za pośrednictwem PayU.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt na koszt Kupującego.