Symbole i kody recyklingowe

Symbole umieszczane na opakowaniach

ZNAK ZIELONY PUNKT. Oznacza, że producent produktu wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów polskiej organizacji Rekopol.
Uwaga! Znak ten mylony jest często ze znakiem określającym produkt nadający się do przetworzenia. Zdecydowanie tak NIE JEST! Patrz poniżej ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

 

SYMBOL RECYKLINGU - symbol zaproponowany przez przedsiębiorstwa, który oznacza, że opakowanie wykonano z materiału nadającego się do recyklingu. Nie określa rodzaju materiału i nie jest warunkowany prawnie.

Natomiast taki znak z wpisaną w środku wartością w procentach wyraża procentowy udział surowca wtórnego w opakowaniu.

 

PRZYDATNY DO RECYKLINGU - z punktu widzenia prawa polskiego symbol ten musi być zawsze umieszczany na opakowaniach, na których jest przynajmniej jeden symbol identyfikacji materiału, z którego zostało wykonane. Oznacza możliwość ponownego przetworzenia.

 

OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE - oznacza, że opakowanie rozkłada się podczas kompostowania i nie uwalnia szkodliwych substancji. 

 

NIE TESTOWANE NA ZWIERZĘTACH - znak zazwyczaj stosowany jest przez producentów kosmetyków. Oznacza, że produkt nie był testowany na zwierzętach. 

 

OZNAKOWANIE CE symbolizuje odpowiedzialność producenta za zgodność własnego wyrobu z postanowieniami zawartymi w odpowiednich dyrektywach UE. Nie jest handlowym świadectwem jakości, nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej - oznacza kluczowe wymagania określone w przepisach unijnych.

WRZUĆ DO KOSZA - oznacza, aby dbać o czystość i wrzucić opakowanie do kosza na śmieci, a nie na trawę, do lasu, do rzeki czy gdzie nam akurat najwygodniej. 

 

OPAKOWANIE SZKLANE - oznacza opakowanie wykonane ze szkła, nadające się do ponownego wykorzystania. Jeśli chcemy je wyrzucić, należy je umieścić w koszu zielonym, przeznaczonym na odpadki szklane.  

 

ZNAK PRZEKREŚLONEGO KOSZA - przedmiotów opatrzonych tym symbolem nie wolno wyrzucać do śmieci.  Umieszczany jest na sprzęcie elektrycznym, który należy dostarczyć do punktu, w którym przyjmowane są tzw. elektrośmieci. Tam poddane będą profesjonalnemu demontażowi, bezpiecznemu dla środowiska.

 

OPAKOWANIE NADAJĄCE SIĘ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - oznacza opakowanie bezpieczne do przechowywania produktów spożywczych,nie reagujące z tłuszczami ani nie wydzielające żadnych szkodliwych substancji.  

 

OPAKOWANIE NADAJĄCE SIĘ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - też oznacza opakowanie bezpieczne do kontaktu z produktami spożywczymi, nie reagujące z tłuszczami ani nie wydzielające żadnych szkodliwych substancji, ale... jednorazowego użytku (np. plastikowe sztućce) szkodliwe dla środowiska - nie ulega biodegradacji.   

 

ZNAK EKOLOGICZNY EKO - oznacza, że produkt został wytworzony zgodnie z ekologicznymi kryteriami ustalonymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.   

 

ZNAK CERTYFIKOWANEGO ROLNICTWA BIO - znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Stosowany w oznakowaniu i reklamie produktów ekologicznych oraz producentów, którzy znajdują się pod nadzorem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 

UNIJNE LOGO PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ - oznacza, że produkt spełnia normy unijne dotyczące żywności ekologicznej, składniki ekologiczne stanowią więcej niż 95%, natomiast pozostałe 5% składników może być pochodzenia nieekologicznego, pod warunkiem że składniki te nie są dostępne w jakości ekologicznej oraz wymienione są w załączniku IX Rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008. Do 2010 roku obowiązywał symbol 1., a od 1 lipca 2010 r. producenci umieszczają symbol 2.

 

Kody recyklingu